Archive for the ‘Съдбата като шанс’ Category

Съдбата като шанс

Публикувано от Admin НА 12 май, 2011 НЯМА КОМЕНТАР

СЪДБАТА КАТО ШАНС Посвещавам тази книга на всички хора, които търсят светлината. Торвалд Детлефсен ПРЕДГОВОР От няколко години интересът на широката обществе­ност към спиритуалните теми значително нарасна. Проз­рението, че смисълът на живота едва ли се изчерпва само с ядене, пиене, спане, секс и собственост започна да се раз­пространява със скоростта на огън, подпален в суха  [ Read More ]