Archive for the ‘Психология’ Category

Социална

Публикувано от Admin НА 14 декември, 2012 НЯМА КОМЕНТАР

Човекът — „социално животно” Елиът Арънсън Калифорнийски университет, Санта Крус и Джошуа Арънсън Нюйоркски университет    Социалната психология като наука Когато бях в колежа, за пръв път се заинтересувах от социалната психология, защото тя изучава едни от най- вълнуващите страни на човешката природа: любовта, омразата, предразсъдъците, агресивността, алтруизма, социалното влияние, конформизма и други подобни. По  [ Read More ]

Историческа

Публикувано от Admin НА 12 декември, 2012 НЯМА КОМЕНТАР

.COM 1 ИСТОРИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ Увод. Психологията като наука – стр. 5 УВОД. ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА 1. ПРЕДМЕТ НА ПСИХОЛОГИЯТА И ПРИРОДА НА ПСИХИЧНОТО 1.1. Психика Предмет на науката психология е психиката, душевността. Думата произхожда от старогръцката , психе — душа. Психиката е оседлаване1, модулиране2 на висшата нервна дейност на индивидите от биологичния вид човек от  [ Read More ]